.

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವಾ ಧಾರವಾಡ..?

 ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವಾ ಧಾರವಾಡ..?


ಸಿಬಿಟಿ, ಶ್ರೀನಗರ,ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್, ಧಾರವಾಡಬೇಕು-30%

ಬೇಡ-70%


Join as a Member to our Channel

https://www.youtube.com/channel/UC_DgR8lWZigGw1dOZyJd7Nw/join


ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವಾ ಧಾರವಾಡ..? ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವಾ ಧಾರವಾಡ..? Reviewed by News10Karnataka Admin on November 24, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.