.

ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಕರಾಳ‌ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಎನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ..?

ನವೆಂಬರ 1 ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಮರಾಠಿಗರು
 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸುತ್ತಂತೆ

Click Here

https://youtu.be/W-njr6A3qxc


*ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ*


News10Karnataka

Follow Us On Website

https://www.news10karnataka.com/


Join On Whatsapp Group-02

https://chat.whatsapp.com/GlSnqAAMtNW8jFoGm3ul2y

ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಕರಾಳ‌ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಎನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ..? ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಕರಾಳ‌ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಎನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ..? Reviewed by News10Karnataka Admin on October 30, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.