.

ತಡಕೋಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ..! ಇವರು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯದ ಜಲಕ್ ನ್ಯೂಸ್ 10 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ

 

ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅನ್ನದಾತ..!


ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ 

ಮಾಡೋ ಕಾಯಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು..!ತಡಕೋಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ..!

ಇವರು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯ 

ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಷ್ ಅಂತಿರಾ


ಬಡವರ ಬಂಧುವಾದ

ಈರಣ್ಣ ಬಾರಕೇರ್..


ತಡಕೋಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ..! ಇವರು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯದ ಜಲಕ್ ನ್ಯೂಸ್ 10 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ


ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಕ್ಕೆ


 ತಡಕೋಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ..!

ಇವರು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯ 

ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಷ್ ಅಂತಿರಾ
Full Episodeತಡಕೋಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ..! ಇವರು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯದ ಜಲಕ್ ನ್ಯೂಸ್ 10 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಡಕೋಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ..! ಇವರು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯದ ಜಲಕ್ ನ್ಯೂಸ್ 10 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ Reviewed by News10Karnataka Admin on October 28, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.