.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೆಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಿ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ರೆಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ...

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಿ ಶಿದ್ದಾರೋಡ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಹೆಸರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ,


ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೆಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ  ಶ್ರಿ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೆಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಸ್ವಾಮಿ ರೆಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ...
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೆಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಿ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ರೆಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ... ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೆಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಿ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ರೆಲ್ವೆ  ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ... Reviewed by News10Karnataka Admin on September 09, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.