.

ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ, ಪ್ರವಾಹದ ವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ..ರಾಜಾಹುಲಿ...

ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟ ,ಧಾರವಾಡ, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ...
ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ, ಪ್ರವಾಹದ ವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ..ರಾಜಾಹುಲಿ... ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ, ಪ್ರವಾಹದ ವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ..ರಾಜಾಹುಲಿ... Reviewed by News10Karnataka Admin on August 22, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.